Boevenvangen.nl

Boevenvangen.nl

Waarland – Auto ontmoet boom

Bij controle bleek hij alcohol te hebben gebruikt. Hij blies 455 ug/l. Aangezien het hier om een beginnend bestuurder ging, mocht hij niet meer dan 90 ug/l alcohol in zijn adem hebben. Hij blies derhalve vijf maal het voor hem geldende maximum. Het is niet bekend of de man een rijbewijs heeft. Mocht dat het geval zijn, dan zal hij het in moeten leveren.