Mobiel banditisme

In Nederland zijn net als in andere Europese landen bendes actief die Europa doorreizen met als doel misdrijven te plegen. De criminelen verrijken zich door het plegen van allerlei misdrijven.

De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij.

Please follow and like us: