Boevenvangen.nl

Boevenvangen.nl

Blog – Geldezels zijn echt!

Om illegaal verkregen geld wit te wassen maken cybercriminelen vaak gebruik van zogenoemde money mules. Die personen stellen hun bankrekening beschikbaar voor fraude. Dat is strafbaar en kan verstrekkende gevolgen hebben. De politie ziet dat steeds vaker dat money mules, ook wel geldezels of katvangers genoemd, worden geronseld door cybercriminelen. En dat dit echt gebeurt, blijkt. Ook op boevenvangen.nl staan Geldezels. Geldezels zijn echt.

Een voorbeeld van een geldezel in Gouda. Een 83-jarige man wordt bestolen van 6000 euro:

Hoe het de oplichters precies is gelukt, weet het 83-jarige slachtoffer uit Gouda niet. Maar vast staat dat zijn pinlimiet is verhoogd en er 6000 euro van zijn rekening is gestolen. De man die het geld opneemt, is daarbij goed in beeld. Zie de foto:

Geldezel Gouda

Geldezels zijn een groeiend probleem, omdat money mules de schakel zijn waardoor cybercriminelen geld in handen krijgen in de fysieke wereld. Bij vrijwel alle vormen van online fraude gebruiken de daders bankrekeningen van anderen. Dat doen ze door pinpassen te kopen, in veel gevallen van kwetsbare jongeren. Zo blijven de criminelen zelf uit het zicht van politie en justitie.
Met alle gevolgen van dien. De pakkans is groot. Niet de criminelen draaien op voor de schade, maar de jongeren, die bovendien strafrechtelijk vervolgd kunnen worden

Nog een voorbeeld:

Een schriijnend geval: een zwakbegaafde jongen wordt ingezet als geldezel en daarna zelf bestolen door de criminelen die hem hebben ingezet als geldezel. Daarvan is beeld beschikbaar:

De man die rekening van zwakbegaafde geldezel plundert


Money mules kunnen worden geronseld door middel van smoesjes of door hen een financiële vergoeding aan te bieden voor het beschikbaar stellen van hun bankrekening of pinpas. Criminelen proberen money mules op een sluwe manier te strikken. Dit gebeurt onderweg naar school of studie, in het OV, op straat, maar ook op een feestje, in sportclubs of via social media of online advertenties. Iedereen kan een money mule worden, maar we zien in onze onderzoeken terug dat het vaak jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar betreft. Het komt ook voor dat criminelen doelbewust mensen zoeken die kwetsbaar(der) zijn, doordat ze bijvoorbeeld in geldnood zitten of een licht verstandelijke beperking hebben.
Jongeren zijn een gemakkelijke prooi, beseft Sander, omdat de ronselaar vertelt dat ze er honderd of zelfs tweehonderd euro mee kunnen verdienen. Dat is veel geld voor weinig inspanning. De jongeren worden, soms zonder dat ze het doorhebben, een crimineel netwerk ingesleurd. Pas dus goed op! Denk goed na voordat je je rekening ter beschikking stelt…

Nog een voorbeeld:

Boevenvangen_shop
binbin small
bejaarden scammers